Dini Hikayelerdeki Ortak Şuur Noktası

Din bireylere ortak bir duygu ve bilinç aşılar. Bu şuur hem bireysel hem de toplumsal yöndedir. Hz. Muhammed sözleri içinde de bu bilinç en organik şekli ile işlenmiştir. İnsanları kucaklayan ve birleştiren bir yönü vardır. Dinin zayıflaması durumunda ahlaki çöküntüler baş gösterip toplumda suç oranları artar. Hz. Ali sözleri incelendiğinde de sadece kişinin manevi doygunluğu için değil sağlıklı düzgün bir toplum için öğütler verildiği görülür. Ahlak için yaptırım gücünün din olduğu toplum tarafından kabul görmüştür.

mevlana sözleri de bu yönde toplumun menfaatini güden, refah bir yol izleyerek dayanışmayı sağlayan sözlerdir. Yönlendirici ve kapsayıcı bir bütün halinde dinimizi ele alırken değerli detayları da gözden geçirmek adına söz ve hikayelerden destek almalıyız.